Hyvinvointikoulutus

”Pidin erityisesti Petronellan tavasta toteuttaa päivän rakenne hyödyntäen aihetta: tauot, materiaalit jne. hyvin nivottu käytäntöön ja ammattimaisesti vedetty.”

closeup photo of person s fist bump
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Näyttöön perustuvaa koulutusta hyvinvoinnista, stressinsäätelystä ja neuropsykiatrisista häiriöistä.

Erityisosaamisalueitani ja kiinnostuksen kohteitani ovat stressi ja stressinsäätelykeinot arjessa/työssä, neuropsykiatriset häiriöt ja niiden hoito, mielen hyvinvointi, mielenterveys ja sen edistäminen, mielenterveydenhäiriöt sekä lapset, nuoret ja perheet. Työssä jaksaminen, työhyvinvointi, hoitoketjujen sujuvuus, hoitoon motivoituminen ja kokonaisvaltainen hoito ovat myös minulle merkityksellisiä aiheita.

Kouluttajana sairaanhoitaja (YAMK), kliininen asiantuntija/advanced practice nurse, neuropsykiatrinen valmentaja Petronella Seppälä. Koulutuksen aiheet nivotaan käytäntöön case-esimerkeillä, keskustelulla sekä lyhyillä harjoituksilla.

Työpajatyöskentely on myös mahdollista. Tavoitteena on saada tieto sujuvasti osaksi omaa työtä ilman suuria jalkauttamisprojekteja.

Petronella Seppälä_omataskeleet
Petronella Seppälä

Tarjouspyynnöt:

Soita 045-644 8500
Y-tunnus: 2709116-8