Harjoitukset

”Läsnäolon hetki” -hengitysharjoitus

Photo by Tirachard Kumtanom on Pexels.com

Tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa vahvistava 10 minuutin hengitysharjoitus. Mukava vaihtoehto hyvinvoinniin edistämiseen päivittäisessä arjessa keskellä työpäivää tai vaikkapa aamun aloittajaiseksi.

Ohjaaja vaativan vuorovaikutustyön lempeä asiantuntija Petronella Seppälä, sairaanhoitaja (YAMK), joogaopettaja, Omat askeleet -hyvinvointipalvelut.

Läsnäolon hetki -hengitysharjoitus

”Kaikki hyvä sinussa” -kehomieliharjoitus

Itsetuntemusta ja myönteistä mielialaa edistävä myötätuntoinen harjoitus. Sopii mm. itselle hyvien toimintapojen ja itsetunnon vahvistamiseen muutoksen keskellä. Varaa harjoitukseen kirjoitusvälineet.

Ohjaaja vaativan vuorovaikutustyön lempeä asiantuntija Petronella Seppälä, sairaanhoitaja (YAMK), joogaopettaja, Omat askeleet hyvinvointipalvelut.

Kaikki hyvä sinussa -äänijulkaisu

Syvärentoutus

Photo by Burst on Pexels.com

20 min rentouttava ja itsemyötätuntoa edistävä harjoitus. Sopii tehtäväksi itselle sopivaan aikaan joko palauttavana päivällä tai rentouttavana illalla. Kesto äänitteen ohjeesta poiketen 20 min. Varaa alusta ja viltti.

Ohjaaja vaativan vuorovaikutustyön lempeä asiantuntija Petronella Seppälä, sairaanhoitaja (YAMK), joogaopettaja, Omat askeleet -hyvinvointipalvelut.

Kun hoitaja uupuu – Hoitajan hyvinvointi blogiartikkelisarjan osa 1 /2

adult alone autumn brick
Photo by Pixabay on Pexels.com

”Vaihda alaa.” ”Älä ota nii vakavasti tätä.” ”Hei, kyllä sä kestät, teet vaan.” ”Sisulla eteenpäin.”

Monenlaista olen kuullut matkan varrella uupumuksen kanssa työskennellessäni. Hoitajan hyvinvointi blogiartikkelisarja starttaa vaietulla aiheella, hoitajan uupumuksella. Vuorovaikutus- ja auttamistyössä puhutaan myötätuntouupumuksesta. Usein ajatellaan, ettei hoitaja ainakaan saa uupua. Tähän ajatukseen olen törmännyt, en niinkään potilaiden keskuudessa, vaan työryhmissä. Hoitajan omassa kotipesässä. Ja hoitajan omassa mielessä.

Yhtäkkiä, reippaan ja sydämellisen auttajan tilalle onkin vaihtunut kaunaa kantava ja katkera ihmisraunio. Uupuminen omaan työhön koetaan jopa häpeällisenä. Siihen rakkaaseen työhön, jossa voi ja saa muita auttaa. Uupumisen tunnustaminen itselle ja ympäristölle on elintärkeää. Koska vain siten on mahdollisuus löytää tie ulos väsyneestä mielestä. Vähitellen, itseään armollisesti kuunnellen.

Uupuminen omaan työhön tapahtuu harvoin yllättäen. Usein se saattaa olla vuosien saatossa kertynyt työn ja elämän sokkeloiden yhtenevä taakka. Psyykkisesti raskasta vuorovaikutusta kertyy niin paljon, että tekee mieli vain poteroitua syvimpään kallion koloseen.

Auttaja ikään kuin imee itsensä täyteen autettavan psyykkistä kärsimystä ja kun kuppi on täynnä, on usein jo myöhäistä. Reaktio ilmenee arjessa fyysisenä stressinä, turtuneisuutena, kyynisyytenä, ammatillisen itsetunnon heikkenemisenä tai ihmissuhdeongelmina.

omat_askeleet_lehdet
Photo: Niina Manninen

Myötätuntouupumisessa on kyse haasteiden tulkinnasta, ongelmien merkityksestä, vuorovaikutussuhteiden määrästä ja sekä työn psyykkisesti raskaasta sisällöstä. Myötätuntouupumus hoitotyössä on seurausta toistuvasta toisen ihmisen kärsimyksen jakamisesta ja harvoin on kyse epäammatillisuudesta, miten usein uskotaan.

Lisääntyneet trendikkäät ihmissuhdetyön pikakiitoradat sen sijaan ovat uhka epäammatillisen vuorovaikutuksen lisääntymiselle ja asiakasvahingoille, mikäli palveluntarjoaja ei tunnista vuorovaikutustyön perusperiaatteita tai erota asiakkaan tilannetta tai tunteita itsestään.

On hyvin tavallista, että auttaja reagoi autettavansa tilanteeseen tarpeella pelastaa, hoivata, antaa suojaa ja pysyä lähellä autettavaa. Negatiiviseksi tarve muuttuu helposti, mikäli taakka käy ylivoimaiseksi eikä auttaja enää itse selviydy tilanteesta. Auttamisen rajalliset mahdollisuudet ja ylimittaiset odotukset auttamisen onnistumisesta saattavat herättää turhautumista ja kaunaisuutta autettavia kohtaan.

Mukaan saattaa astella myös tunne voimavarojen loppumisesta. Epäonnistuminen auttamisessa kalvaa ja uupumisen takaa on vaikea tunnistaa enää ammatillista tapaa selvitä, koska epäonnistuminen liittyy auttajan mielessä jo kaikkiin autettaviin. Haasteellinen tilanne sekä auttajan että autettavan näkökulmasta.

Hoitotyön tärkeänä omaa jaksamista ja laadukasta työskentelyä ylläpitävänä osana on hyvä ammatillinen työnohjaus, jossa on mahdollista käydä läpi asiakasprosessia ulkopuolisen asiantuntijan ja oman työryhmän kanssa.

mahdollista_omataskeleet

Myös omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen on erityisen tärkeää. Se, miten sinä voit, on tärkeämpää kuin se, mitä potilaalle kuuluu. Kyllä, ensin happinaamari itselle, vasta sitten potilaalle. Vain siten voidaan potilaalle turvata paras mahdollinen hoito.

Miten kartoittaa omaa vointiaan myötätuntouupumuksen ehkäisemiseksi tai tunnistamiseksi? Seuraavien kysymysten avulla voit lisätä itsetuntemustasi myötätuntouupumuksen ehkäisemiseksi:

  • Millaisia stressinhallintakeinoja sinulla on?
  • Millaiset asiat luovat toivoa työssäsi?
  • Minkä koet työssäsi merkitykselliseksi?
  • Mistä saat työssäsi voimavaroja?

Älä pelästy, jos juuri nyt et keksi yhtäkään. Pysähdy ja hengitä. Sinä kyllä tiedät. Mikäli kaipaat hyppyä syvemmälle itseesi, Stressinhalllinta -valmennusohjelmastani saat apua itsetuntemuksen lisäämiseksi ja voimavarojesi vahvistamiseksi. Lisätietoja löydät mielen valmennuksesta ja työryhmien hyvinvointikonsultaatioista verkkosivuiltani.

Hoitajan hyvinvointi -blogiartikkeli 2/2 julkaistaan syyskuussa 2018! Artikkelin aiheena on hoitajan voimavarat ja niiden vahvistaminen.

Blogiartikkelin kirjoittaja on Petronella Seppälä, sairaanhoitaja (YAMK), joogaopettaja, hyvinvointikouluttaja. Kahden pienen tytön äiti ja rauhallisemman elämän tavoittelija Omat askeleet -hyvinvointipalveluista

Petronella Seppälä_omataskeleet

Lähdemateriaalia:

Nissinen, L. 2007. Auttamisen rajoilla. Edita.

Nissinen, L. 2014. Rajansa kaikella. Miten ehkäistä myötätuntouupumusta. Itä Suomen yliopisto.

Toivola, K. 2004. Myötätuntouupumus – auttajantyön työperäinen riski. Duodecim.

5 keinoa motivaation herättämiseen

man in red crew neck sweatshirt photography
Photo by bruce mars on Pexels.com

Syksy on oivaa aikaa uuden aloittamiselle. Lomien jälkeen olo on usein energinen ja on helppoa kasata itselleen mieluisia juttuja, joista saattaa myös tulla taakka. Uupuminen voi tulla salakavalastikin. Miten säilyttää motivaatio ja välttyä uupumiselta marraskuun pimeillä?

Motivaation vahvistuminen liittyy usein itseä kiinnostaviin ja innostaviin asioihin. Kiinnostavat asiat ovat usein niitä, jotka sopivat hyvin omaan arvomaailmaan ja joista saa itselle hyvää oloa. Siinä kohtaa, kun tuntuu siltä, ettei todellakaan kiinnosta, onkin hyvä pysähtyä miettimään sitä, mikä ottaa päähän.

Toinen hyvä kysymys on se, kuinka merkityksellinen asia on? Jos asian tekeminen on välttämätöntä, on syytä selvittää, mitkä asiat lisäisivät merkityksellisyyttä juuri sinulle.

Motivaatioon vaikuttaa sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Mitä enemmän koet merkityksellisyyttä, sitä todennäköisemmin asiat tulevat valmiiksi ja vielä melko hyvällä boogilla ilma kovaa puserrusta.

Silloin puhutaan sisäisestä motivaatiosta. Ulkoiset palkinnot toki myös kannustavat, mutta eivät toimi niin suurina sytykkeinä, kuin sisäinen merkityksellisyys.

kansi hyvinvointipommi
Kuva: Petronella Seppälä Omat askeleet -hyvinvointipalvelut

Asettamalla itsellesi realistisen tavoitteen ja tekemällä suunnitelman sen saavuttamiseksi, sinulla on todella hyvät mahdollisuudet onnistua. Liian suuret muutokset elämässä ja vaikeat puserrukset tuottavat harvoin pitkäkestoisia vaikutuksia.

On todella tärkeää kuunnella itseään, olla realistinen ja edetä pienin askelin. Unohtamatta kannustusjoukkoja. Vertaiskokemusten jakaminen on usein palkitsevaa ja lisää kokemusta siitä, ettet ole tilanteesi kanssa yksin.

Oman epätäydellisyyden huomaaminen ja pyrkimys sen hyväksymiseen auttaa edistymisessä. Epäonnistumiset kuuluvat asiaan, mutta kuopasta on tärkeää päästä eteenpäin.

Pientenkin edistysaskeleiden huomaaminen palkitsee. Onnistumisten huomaaminen kehittää myös myönteistä ajattelua ja lisää positiivista latausta elämässä. Mikäli olet enemmän materian perään, palkitse itsesi sinulle sopivalla tavalla. Miten siis pysyä suunnitelmassa ja saada asiat tehtyä:

  1. Määrittele realistinen ja konkreettinen tavoite
  2. Tee suunnitelma ja aikataulu sen saavuttamiseksi
  3. Pyydä kannustusta läheisiltäsi ja jaa vertaiskokemuksia
  4. Älä lannistu epäonnistumisista
  5. Palkitse itseäsi! Huomaa pienetkin edistysaskeleet

Mutta mikä on  lopulta tavoitetta tärkeämpää? Matka. Nauti matkastasi, elämästä, niistä pienistä asioista, joita elämä sinun matkallesi kuljettaa. Läsnäollessasi elämälle, voit löytää mitä ihanampia asioita, joita voit ihmetellä. Ihan tässä ja nyt.

pexels-photo-196666.jpeg
Photo by picjumbo.com on Pexels.com

Blogikirjoitus on päivitetty versio vuonna 2016 Joustava uskallus -hyvinvointiblogissa ilmestyneestä kirjoituksesta. 

Kirjoittaja on Petronella Seppälä, sairaanhoitaja (YAMK), hyvinvointikouluttaja, kahden pienen tytön äiti ja rauhallisemman elämän tavoittelija Omat askeleet -hyvinvointipalveluista

Petronella Seppälä_omataskeleet
Petronella Seppälä